Miongozo ya Fasihi

Mwongozo wa Utengano Said A. Mohamed

Hamisi Babusa na Hassan mwana wa Ali waliandika mwongozo huu wa Riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said A. Mohamed. Mwongozo ulijumuisha vipengele vyote vya uchambuzi kama vile; Ufaafu wa Anuani, Muhtasari wa Sura, Dhamira na Maudhui, Wahusika, Mbinu za...

Mwongozo wa Mstahiki Meya (Timothy Arege)

Hamisi Babusa alishirikiana na waandishi wengine na kuandika Mwongozo wa Tamthilia ya Mstahiki Meya iliyoandikwa na Timothy Arege. Mwongozo huu umejumuisha Muhtasari wa maonyesho, Maudhui na dhamira, Mbinu za Sanaa, Wahusika na Maswali ya Mazoezi. Kitabu hiki...