A Unified Orthography For Bantu Languages of Kenya (Kipokomo, Mijikenda, Kikuria, Gikuyu, Luhya, Dawida, Ekegusii, Kiikamba, Kiembu, Kimeru, Kiswahili) Hiki ni kitabu cha Isimu cha kiingereza Ambacho Hamisi Babusa alishirikiana na Wanaisimu Wengine Kukiandika....